Zónový regulátor
COMPUTHERM Q10 Z
COMPUTHERM Q10 Z
Popis

Zónový regulátor COMPUTHERM Q10Z je schopný riadiť až 10 vykurovacích zón ovládaných káblovým termostatom v spínacom režime. Jednotlivé zóny je možné prevádzkovať samostatne alebo aj súčasne. Tým sa zabezpečí, že sa v každom okamihu vykurujú len tie miestnosti, ktoré sú potrebné. Kotol, ako aj výstupy ventilov a čerpadiel pre každú zónu sa ovládajú na základe príkazu z izbových termostatov. Zónový regulátor je tiež vybavený 4 spoločnými výstupmi čerpadla, ktoré možno ľubovoľne nakonfigurovať tak, aby pri zapnutí jedného z 10 termostatov bolo ne privedené napätie 230 V AC. Má vstup pre diaľkové ovládanie, ktorý umožňuje jednoduché ovládanie vykurovacieho/ chladiaceho systému na diaľku. Zónový regulátor môže byť pripojený k akémukoľvek spínaciemu izbovému termostatu, ktorého výstupné relé má zaťažiteľnosť väčšiu ako súčet záťaží ventilov a výstupu čerpadla pripojených k výstupu pre danú zónu.

Technické údaje
Napájacie napätie:230 V AC, 50 H
Napätie zónových výstupov:230 V AC; 50 Hz
Zaťažiteľnosť zónových výstupov:po jednom 2A (0,5 A induktívne zaťaženie), úhrnom 15 A (4 A induktívne zaťaženie)
Spínacie napätie riadiaceho relé kotla:max. 30 V DC / 250 V AC
Spínací prúd riadiaceho relé kotla: 16 A (4 A induktívne zaťaženie)