Wi-Fi termostat s bezdrôtovým snímačom teploty
COMPUTHERM B300 RF
COMPUTHERM B300 RF
Popis

S Wi-Fi termostatom typu COMPUTHERM B300RF môžete ovládať a monitorovať prevádzku zariadenia (napr. plynového kotla) pripojeného k termostatu prostredníctvom internetupomocou mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. Jednoducho ho možno pripojiť k akému­koľvek plynovému kotlu, klimatizácii alebo inému elektrickému spotrebiču, vybavenému prípojným bodom pre dvojvodičový izbový termostat, nezávisle od toho, či disponuje riadiacim obvodom 24 V alebo 230 V.

Pomocou tohto výrobku môžete vykurovanie svojho bytu, domu alebo chaty ovládať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch:

  • ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu
  • ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu alebo
  • ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny.

Teplotný snímač termostatu je voľne prenosný v rámci dosahu. Prepojenie s prijímačom kotla je bezdrôtové (rádiofrekvenčné), takže medzi snímač teploty a kotol nie je potrebné inštalovať žiadne vedenie. Obe jednotky sú zladené z výroby a majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zaručuje bezpečnú prevádzku zariadenia.

Súčasné použitie niekoľkých izbových termostatov COMPUTHERM a jedného zónového regulátora COMPUTHERM Q4Z umožňuje, že daný termostat napr. okrem spúšťania vykurovania alebo chladenia bude ovládať aj čerpadlo alebo zónový ventil. Týmto spôsobom je ľahké rozdeliť vykurovací/chladiaci systém na zóny, vďaka ktorým je možné vykurovanie/chladenie každej miestnosti regulovať osobitne, čím sa výrazne zvyšuje komfort. Ďalej, rozdelenie vykurovacieho/chladiaceho systému za zóny výrazne prispieva k zníženiu nákladov na energiu, pretože vždy sa budú vykurovať/chladiť iba miestnosti, kde je to potrebné.

K zariadeniu možno objednať samostatne ďalší bezdrôtový snímač teploty.

Dokument na pripojenie k sieti Wi-Fi

Významnejšie vlastnosti
Snímac teploty termostatu možno voľne prenášať v rámci dosahu
Možnosť diaľkového ovládania
Manuálne a naprogramované režimy
Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania
Nastaviteľná citlivosť spínania
Funkcia časovača
Používanie viacerých teplotných snímačov
Nastavenie limitov alarmu
Aplikácia v slovenskom jazyku
Ovládanie viacerými používateľmi
Ovládanie garážových dverí

 

Technické údaje
Nastaviteľný teplotný rozsah:-55°C - +100°C (krokovo po 0,1°C)
Presnosť merania teploty:±0,5°C (od -10°C do +85°C)
Nastaviteľná citlivosť zapnutia:0°C - ±75°C (krokovo po 0,1°C)
Výstupná kapacita:230V AC; 16A (10A indukčná záťaž)
Napájacie napätie centrálnej jednotky:230V AC; 50-60Hz
Prevádzková frekvencia centrálnej jednotky:Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Batériové napätie snímača teploty:2x1,5V ALKALICKÉ batérie(typ LR6; rozmer AA)
Prevádzková frekvencia snímača teploty:433 MHz
Dosah snímača teploty:Min. 100 m vo voľnom priestore

Často kladané otázky
Na čo je možné použiť Wi-Fi termostat COMPUTHERM B300RF?
Izbový Wi-Fi termostat COMPUTHERM B300RF je špeciálne navrhnutý na ovládanie vykurovacích a chladiacich systémov. Termostat prepojí váš smartfón, notebook alebo počítač so zariadením, ktoré chcete ovládať na diaľku. Pomocou B300RF môžete nastaviť teplotu vo svojej domácnosti hodinu po hodine a máte možnosť nastaviť a ovládať ju cez internet. Bezdrôtový snímač teploty prenáša nameranú teplotu do pripojeného zariadenia B300RF.
Zapínanie a vypínanie ovládaného zariadenia umožňuje zabezpečiť konštantnú, príjemnú teplotu a zároveň zabraňuje zbytočným stratám energie. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch, ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu, ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu, alebo ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
Ako B300RF znižuje celkovú sumu vášho účtu?
Model B300RF umožňuje nastaviť požadovanú teplotu počas všetkých hodín dňa a noci. To znamená, že vo svojom dome budete mať vždy takú teplotu, akú potrebujete. Poskytuje vám pohodlie bez plytvania energiou. Spotrebujete len toľko energie, koľko potrebujete, takže môžete ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie. Energiu môžete šetriť aj vďaka diaľkovému ovládaniu, ktoré umožňuje diaľkovo vypnúť a zapnúť spotrebič, ktorý chcete ovládať v prípade neprítomnosti/cestovania.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM B300RF?
COMPUTHERM B300RF Wi-Fi termostat je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Môže sa B300RF používať s klimatizáciou?
B300RF je ideálny na reguláciu vykurovania, ale možno ho použiť aj na reguláciu klimatizácie. V ponuke nastavenia termostatu môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami.
Môže sa B300RF používať len na reguláciu vykurovania?
Nie, možno ho použiť aj na ovládanie chladiacich a zavlažovacích systémov, garážových brán a v podstate všetkých spotrebičov, ktoré možno v praxi ovládať len pomocou funkcie zapnúť/vypnúť. Medzi rôznymi prevádzkovými režimami môžete prepínať v ponuke nastavenia termostatu.
Aký typ batérie/sieťového napájania je potrebný na prevádzku B300RF?
Na prevádzku snímača teploty potrebujete 2 alkalické tužkové batérie veľkosti AA (LR6), centrálna jednotka je napájaná z elektrickej siete 230 V. Do snímača teploty sa môžu používať len nové alkalické batérie. Používanie iných batérií, nazývaných trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybitých batérií alebo nabíjateľných batérií, nie je vhodné na prevádzkovanie tohto zariadenia.
Kde si môžem stiahnuť mobilnú aplikáciu B300RF?
Ak používate systém Android, aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play. Ak používate iOS, aplikáciu si môžete stiahnuť z AppStore. Aplikácia sa nazýva COMPUTHERM B Series.
Koľko zariadení B300RF možno ovládať z jedného profilu?
Ľubovoľný počet zariadení. Každý nainštalovaný spotrebič B300RF môžete pridať do svojho profilu a ovládať ho z neho.
Nerušia sa navzájom viaceré termostaty B300RF používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Aká je očakávaná životnosť batérie pri používaní B300RF?
Závisí to od typu batérií a vzdialenosti medzi snímačom teploty a centrálnou jednotkou, ale v priemere je to 18-24 mesiacov.
Naozaj potrebuje zariadenia B300RF na používanie pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet?
Na nastavenie a konfiguráciu zariadenia budete potrebovať pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet, ale potom bude zariadenie fungovať aj bez internetu a pripojenia Wi-Fi podľa vykonaných nastavení. Okrem toho, ak termostat nie je prístupný cez internet, môžete ho manuálne zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla na bočnej strane výrobku, ako je opísané v pododdiele 10 e) návodu na použitie. Na pohodlné používanie zariadenia sa však odporúča pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet.
Ako možno zariadenie pripojiť?
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia alebo si pozrite video o inštalácii a používaní zariadenia: https://www.youtube.com/watch?v=6ZtW3jX8cMI&t=1s
Kam treba umiestniť snímač teploty a centrálna jednotka termostatu?
Snímač teploty termostatu je vhodné umiestniť do miestnosti používanej na pravidelný alebo dlhodobý pobyt tak, aby bol v smere prirodzeného pohybu vzduchu v miestnosti, ale aby nebol vystavený prievanu alebo extrémnemu teplu (napr. slnečné svetlo, chladnička, komín atď.). Jeho optimálne umiestnenie je 0,75 -1,5 m nad úrovňou podlahy. Centrálnu jednotku termostatu COMPUTHERM B300RF namontujte v blízkosti kotla tak, aby nebol vystavený nadmerným vplyvom teploty a vlhkosti. Pri výbere miesta pre centrálnu jednotku berte na vedomie aj to, že šírenie rádiových vĺn môže byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkými kovovými predmetmi (napr. kotol, ochranná nádrž, atď.) a kovovými stavebnými konštrukciami. Ak je to možné, odporúča sa používať ju vo vzdialenosti najmenej 1-2 m od kotla a iných veľkých kovových konštrukcií, najlepšie vo výške 1,5 až 2 m, aby sa zabezpečilo bezproblémové Wi-Fi pripojenie. Pred uvedením do prevádzky odporúčame skontrolovať bezpečnosť Wi-Fi siete na vybranom mieste. Centrálnu jednotku termostatu neumiestnite pod kryt kotla, alebo blízko k teplým rúram, pretože to môže poškodiť súčiastky zariadenia, resp. môže ohrozovať stabilné wifi pripojenie. Okrem toho sa odporúča, aby bola centrálna jednotka prednostne napájaný z inej sieťovej zásuvky ako kotol (ak je to možné, z inej fázy) a aby sa sieťové napájanie v žiadnom prípade neprivádzalo do centrálnej jednotky z kotla. Pripojenie centrálnej jednotky ku kotlu zverte z bezpečnostných dôvodov odborníkovi.
Môžem k tomu istému zariadeniu súčasne pripojiť viac ako jeden snímač teploty?
Áno, k tomu istému spotrebiču môžete súčasne pripojiť viac ako jeden drôtový a bezdrôtový snímač teploty, ako je opísané v návode na použitie, ale vykurovanie môžete ovládať len na základe jedného snímača teploty, ostatné snímače teploty slúžia len na informačné účely.
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak je signál z môjho Wi-Fi routeru slabý a zariadenie B300RF je mimo dosahu routera?
Ak môžete, presuňte router bližšie k zariadeniu B300RF. Ďalšou možnosťou je umiestniť medzi router a zariadenie B300RF zosilňovač signálu Wi-Fi, ktorý zvýši dosah routera.
Čo robiť, ak sa nepodarí pripojiť termostatu k sieti Wi-Fi?
Stiahnite si a prečítajte si náš dokument s návrhmi na pripojenie k sieti Wi-Fi.
Čo robiť, ak máte problémy s pripojením Wi-Fi?
V prípade, že výrobok nie je možné ovládať cez internet, pretože sa na ovládacom paneli zobrazí správa „Pripájam” a zariadenie nereaguje na zmeny, došlo k strate spojenia medzi výrobkom a internetovým ovládacím panelom. Existuje niekoľko možných dôvodov. Najpravdepodobnejší problém je spôsobený používaným Wi-Fi routerom. Z času na čas je dobré reštartovať routery vypnutím a následným zapnutím. Vo väčšine prípadov sa tým tento typ problému odstráni. Ak je výrobok po niekoľkých minútach na ovládacom paneli stále nedostupný, odporúča sa opätovne pripojiť výrobok k sieti Wi-Fi, ako je opísané v kapitole 6.2 používateľskej príručky. Ak je pripojenie úspešné, ale produkt stále nie je dostupný, odporúčame obnoviť výrobné nastavenia routera, pretože nastavenia môžu brániť pripojeniu zariadenia k internetu. Pokiaľ termostat nie je dostupný cez internet, môžete ho manuálne zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla na bočnej strane výrobku, ako je opísané v pododdiele 10 e) návodu na použitie.
Čo mám robiť, ak nevidím teplotu nameranú zariadením?
Ak dôjde k prerušeniu komunikácie medzi termostatom a snímačom teploty, na displeji ovládacieho panela sa namiesto nameranej teploty zobrazí „N/A”. Opätovné spárovanie je možné vykonať takto:
- Stlačte tlačidlo na boku termostatu na 3 sekundy. Výrobok potom prejde do režimu párovania „SMARTCONFIG” (modrá LED bliká každých 0,25 sekundy).
- Stlačte tlačidlo vo vnútri snímača teploty na 1 sekundu.
- Stlačte raz tlačidlo na bočnej strane termostatu. Červená LED dióda na snímači teploty bude potom krátko rýchlo blikať, aby signalizovala, že spárovanie prebehlo úspešne.
- Po úspešnom spárovaní je potrebné termostat znovu pripojiť k miestnej sieti Wi-Fi, ako je opísané v kapitole 6.2 používateľskej príručky.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Po výpadku prúdu bude spotrebič pokračovať v prevádzke podľa nastavení vykonaných pred výpadkom prúdu (v naprogramovanom režime, podľa nastaveného programu).
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Stlačte a podržte tlačidlo na boku výrobku po dobu 3 sekúnd. Potom uvoľnite tlačidlo na 1 sekundu, znova ho stlačte a podržte 3 sekundy. Potom môžete tlačidlo uvoľniť a spínač sa obnoví na predvolené výrobné nastavenie.