Wi-Fi termostat pre radiátorové a podlahové vykurovacie systémy
COMPUTHERM E300
COMPUTHERM E300
Popis

S Wi-Fi termostatom typu COMPUTHERM E300 môžete ovládať a monitorovať prevádzku zariadenia (napr. plynového kotla) pripojeného k termostatu prostredníctvom internetu pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. Jednoducho ho možno pripojiť k akému­koľvek plynovému kotlu, klimatizácii alebo inému elektrickému spotrebiču, vybavenému prípojným bodom pre dvojvodičový izbový termostat, nezávisle od toho, či disponuje riadiacim obvodom 24 V alebo 230 V.

Pomocou tohto výrobku môžete vykurovanie svojho bytu, domu alebo chaty ovládať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch:

  • ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu
  • ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu alebo
  • ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny.

Termostat je zvlášť vhodný na ovládanie systémov podlaho­vého vykurovania vďaka spojeného snímača teploty podlahy. Výrobok má dva bezpotenciálové reléové kontakty, ktoré spínajú súčasne, takže je možné ovládať dva úplne nezávislé výrobky. Dve paralelné relé, ktoré sú zabudované do zariadenia, poskytujú jednoduché riešenie k tomu, aby napr. pri spustení kotla termostat aktivoval/deaktivoval čerpadlo alebo zónový ventil. Preto pomocou viacerých Wi-Fi termostatov typu COMPUTHERM E300 je jednoduché rozdeliť vykurovací systém na zóny bez samostatného zónového ovládača.

Wi-Fi termostat COMPUTHERM E300 je vyspelejšou verziou Wi-Fi termostatu COMPUTHERM E280 s ešte modernejšou, sklenenou čiernou obrazovkou namiesto bielej.

Dokument na pripojenie k sieti Wi-Fi

Významnejšie vlastnosti
Možnosť diaľkového ovládania
Jednoduchá koordinácia so sieťou Wi-Fi
Manuálne a naprogramované režimy
Dva samostatné bezpotenciálové reléové výstupy
Obmedzenie teploty podlahy pomocou snímača teploty podlahy
Jednoduché softvérové prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania
Kalibrácia teplotného senzora
Aplikácia v slovenskom jazyku
Ovládanie viacerými používateľmi
Rozmrazovanie
Zámok klávesnice

 

Technické údaje
Rozsah merania teploty (podlahový a vnútorný snímač teploty):0°C – 50 °C (krokovo po 0,1°С)
Presnosť merania teploty (podlahový a vnútorný snímač teploty):+/- 0,5 °C
Presnosť zobrazenia teploty:0,1 °C
Nastaviteľný teplotný rozsah:5°C – 99 °C (krokovo po 0,5°С)
Citlivosť zapnutia:±0,1 °C – ±1,0 °C (krokovo po 0,1 °C)
Rozsah kalibrácie teploty:±5 °C (krokovo po 0,1°С)
Napájacie napätie termostatu:200-240 V AC; 50/60 Hz
Výstupné napätie (K1 a K2):Max. 230 V AC; 8 А (2 A indukčná záťaž)
Prevádzková frekvencia:Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz Výkon stavu pohotovosti: 0,5 W
COMPUTHERM E300
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM E300?
Izbový Wi-Fi termostat COMPUTHERM E300 je špeciálne navrhnutý na ovládanie vykurovacích a chladiacich systémov. Termostat prepojí váš smartfón, notebook alebo počítač so zariadením, ktoré chcete ovládať na diaľku. Pomocou E300 môžete nastaviť teplotu vo svojej domácnosti hodinu po hodine a máte možnosť nastaviť a ovládať ju cez internet.
Zapínanie a vypínanie ovládaného zariadenia umožňuje zabezpečiť konštantnú, príjemnú teplotu a zároveň zabraňuje zbytočným stratám energie. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch, ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu, ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu, alebo ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny.
Zariadenie možno jednoducho ovládať cez internet a na paneli s dotykovým ovládaním, resp. monitorovať prevádzkový stav. Termostat je zvlášť vhodný na ovládanie systémov podlahového vykurovania vďaka spojeného snímača teploty podlahy. Termostat má dve bezpotenciálové relé, ktoré sa zapínajú súčasne, takže ním možno ovládať až dva úplne nezávislé produkty. Preto pomocou viacerých Wi-Fi ter¬mostatov typu COMPUTHERM E300 je jednoduché rozdeliť vykurovací systém na zóny bez samostatného zónového ovládača. Okrem toho sa termostat môže používať na ovládanie elektrických a elektronických zariadení, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
Ako E300 znižuje celkovú sumu vášho účtu?
Model E300 umožňuje nastaviť požadovanú teplotu počas všetkých hodín dňa a noci. To znamená, že vo svojom dome budete mať vždy takú teplotu, akú potrebujete. Poskytuje vám pohodlie bez plytvania energiou. Spotrebujete len toľko energie, koľko potrebujete, takže môžete ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie. Energiu môžete šetriť aj vďaka diaľkovému ovládaniu, ktoré umožňuje diaľkovo vypnúť a zapnúť spotrebič, ktorý chcete ovládať v prípade neprítomnosti/cestovania.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM E300?
COMPUTHERM E300 Wi-Fi termostat je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Môže sa E300 používať s klimatizáciou?
Wifi termostat COMPUTHERM E300 môžno použiť aj na ďiaľkové ovládanie chladiacého systému.
Produkty nakúpené pred októbrom 2020: V prípade ovládania chladenia ovládané chladiacé zariadenie na rozdiel vykurovacieho systému treba pripojiť na základe návodu na použitie.
Produkty nakúpené po októbri 2020: V prípade ovládania chladenia termostat treba nastaviť do chladiacej prevádzky pomocou aplikácie alebo pomocou dotykových tlačidiel termostatu. V tomto prípade nie je potrebné zmeniť pripojenie.
Môže sa E300 používať len na reguláciu vykurovania?
Nie, pomocou zariadenia je možné ovládať chladiaci systém, a v podstate krorékoľvek také zariadenie ktoré prakticky môžno ovládať pomocou vy-/ zapínacieho systému.
Produkty nakúpené pred októbrom 2020: V prípade ovládania chladenia ovládané chladiacé zariadenie na rozdiel vykurovacieho systému treba pripojiť na základe návodu na použitie.
Produkty nakúpené po októbri 2020: V prípade ovládania chladenia termostat treba nastaviť do chladiacej prevádzky pomocou aplikácie alebo pomocou dotykových tlačidiel termostatu. V tomto prípade nie je potrebné zmeniť pripojenie.
Aký typ batérie/napájacieho zdroja je potrebný na prevádzku zariadenia E300?
Na prevádzku zariadenia E300 nie je potrebná batéria. Na prevádzku termostatu je potrebné sieťové napájanie 230 V.
Kde si môžem stiahnuť mobilnú aplikáciu E300?
Ak používate systém Android, aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play. Ak používate iOS, aplikáciu si môžete stiahnuť z AppStore. Aplikácia sa nazýva COMPUTHERM E Series.
Koľko zariadení E300 možno ovládať z jedného telefónu?
Ľubovoľný počet zariadení. Každé zariadenie E300, ktoré nainštalujete, môžete pridať do aplikácie v telefóne, aby ste ho mohli ovládať z telefónu.
Nerušia sa navzájom viaceré termostaty E300 používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat je samostatne pripojený k miestnej sieti Wi-Fi, čo zaručuje bezpečnú a neprerušovanú prevádzku zariadení. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Naozaj potrebuje zariadenia E300 na používanie pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet?
Zariadenie je možné používať s plnou funkčnosťou aj bez Wi-Fi pripojenia s prístupom na internet pomocou dotykových tlačidiel na termostate.. Termostat však môžete ovládať na diaľku len vtedy, keď je pripojený k sieti Wi-Fi s prístupom na internet.
Ako možno zariadenie pripojiť?
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
Kam treba umiestniť termostat a a jeho snímač teploty podlahy?
Termostat je vhodné umiestniť do miestnosti používanej na pravidelný alebo dlhodobý pobyt tak, aby bol v smere prirodzeného pohybu vzduchu v miestnosti, ale aby nebol vystavený prievanu alebo extrémnemu teplu (napr. slnečné svetlo, chladnička, komín atď.). Jeho optimálne umiestnenie je 0,75 -1,5 m nad úrovňou podlahy.
Pomocou snímača teploty podlahy je možné na jednej strane ovládať výstupy na základe teploty meranej týmto snímačom teploty. Na druhej strane je možné nastaviť maximálnu teplo¬tu, pri ktorej termostat vypne výstupy. Táto funkcia môže byť z bezpečnostných dôvodov obzvlášť užitočná pre podlahové a elektrické vykurovanie. Ak chcete používať snímanie podlaho¬vej teploty, odporúča sa zabudovať snímač teploty do podlahy v krátkej medenej trubici, aby ho bolo možné ľahko vymeniť v prí¬pade poruchy.
Je možné k jednému zariadeniu pripojiť viacero snímačov teploty podlahy súčasne?
Nie, k jednému zariadeniu možno pripojiť len jeden snímač teploty podlahy.
Čo mám robiť, ak sa na displeji zobrazí chyba (Er, Err)?
Ak sa na displeji zobrazí Error(Er, Err), nastavený snímač teploty nevysiela signál termostatu. Ak nie je pripojený snímač teploty podlahy, vyberte v aplikácii telefónu alebo v ponuke spotrebiča v rámci funkcie Snímač teploty (SEN) možnosť Zabudovaný snímač teploty. Ak je pripojený podlahový snímač, skontrolujte, či je správne pripojený.
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k jednému z bodov pripojenia na zariadení, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Teplotu meranú prístrojom možno kalibrovať, takže na ovládacom paneli sa budú zobrazovať už upravené hodnoty teploty. Kalibráciu meranej teploty možno vykonať podľa kapitoly 10.4 návodu na použitie.
Čo mám robiť, ak je signál z môjho Wi-Fi routeru slabý a zariadenie E300 je mimo dosahu routera?
Ak môžete, presuňte router bližšie k zariadeniu E300. Ďalšou možnosťou je umiestniť medzi router a zariadenie E300 zosilňovač signálu Wi-Fi, ktorý zvýši dosah routera.
Čo robiť, ak sa nepodarí pripojiť diaľkový ovládač k sieti Wi-Fi?
Stiahnite si a prečítajte si náš dokument s návrhmi na pripojenie k sieti Wi-Fi.
Čo robiť, ak máte problémy s pripojením Wi-Fi?
V prípade, že výrobok nie je možné ovládať cez internet, pretože aplikácia zobrazuje, že zariadenie nie je dostupné a zariadenie nereaguje na zmeny, došlo k strate spojenia medzi termostatom a internetovým rozhraním. . Existuje niekoľko možných dôvodov. Najpravdepodobnejší problém je spôsobený používaným Wi-Fi routerom. Z času na čas je dobré reštartovať routery vypnutím a následným zapnutím. Vo väčšine prípadov sa tým tento typ problému odstráni. Ak je výrobok po niekoľkých minútach na ovládacom paneli stále nedostupný, odporúča sa opätovne pripojiť výrobok k sieti Wi-Fi, ako je opísané v kapitole 7.2 používateľskej príručky. Ak je pripojenie úspešné, ale produkt stále nie je dostupný, odporúčame obnoviť výrobné nastavenia routera, pretože nastavenia môžu brániť pripojeniu zariadenia k internetu. Pokiaľ termostat nie je dostupný cez internet, môžete ho stále ovládať manuálne pomocou dotykových tlačidiel termostatu.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Zariadenie nebude fungovať bez napájania, ale termostat si môže pamätať nastavenia. V prípade výpadku napájania (prerušenia dodávky elektrickej energie) môže po obnovení dodávky elektrickej energie pokračovať v prevádzke bez akéhokoľvek vonkajšieho zásahu, ak je táto možnosť zvolená v nastaveniach (pozri kapitolu 10.6 používateľskej príručky).
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Všetky nastavenia termostatu, okrem dátumu a času, možno obnoviť na predvolené výrobné nastavenia, ako je opísané v kapitole 10.8 návodu na obsluhu.