Wi-fi termostat
computherm b400 rf
COMPUTHERM B400 RF
Popis

Wi-Fi termostat COMPUTHERM B400RF je bezdrôtové spínacie zariadenie, ktoré možno ovládať prostredníctvom internetu aj zo smartfónu, tabletu a počítača, odporúčame ho v prvom rade na ovládanie systémov ústredného kúrenia a elektrických spotrebičov. Jednoducho ho možno pripojiť k akémukoľvek plynovému kotlu, klimatizácii ale­bo inému elektrickému spotrebiču, vybavenému prípojným bodom pre dvojvodi­čový izbový termostat, nezávisle od toho, či disponuje riadiacim obvodom 24 V alebo 230 V.

Zariadenie sa skladá z dvoch jednotiek. Jednou z nich je termostat (vysielač) a druhým je prijímač, ktorý riadi kotol. Medzi týmito dvoma jednotkami je bezdrôtové (rádiofrekvenčné) spojenie, takže nie je potrebné inštalovať vodič medzi termostatom a kotlom. To je užitočné najmä pri modernizácii starých budov.

Pomocou tohto výrobku môžete vykurovanie svojho bytu, domu alebo chaty ovládať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch:

  • ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu
  • ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu alebo
  • ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny.

Súčasné použitie niekoľkých izbových termostatov COMPUTHERM a jedného zónového regulátora COMPUTHERM Q4Z umožňuje, že daný termostat napr. okrem spúšťania vykurovania alebo chladenia bude ovládať aj čerpadlo alebo zónový ventil. Týmto spôsobom je ľahké rozdeliť vykurovací/chladiaci systém na zóny, vďaka ktorým je možné vykurovanie/chladenie každej miestnosti regulovať osobitne, čím sa výrazne zvyšuje komfort. Ďalej, rozdelenie vykurovacieho/chladiaceho systému za zóny výrazne prispieva k zníženiu nákladov na energiu, pretože vždy sa budú vykurovať/chladiť iba miestnosti, kde je to potrebné.

Dokument na pripojenie k sieti Wi-Fi

Významnejšie vlastnosti
Bezdrôtové ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Používateľské rozhranie: dotyková obrazovka, telefonická aplikácia, webová stránka
Termostat možno voľne prenášať v rámci dosahu
Možnosť diaľkového ovládania
Manuálne a naprogramované režimy
Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania
Detekcia vlhkosti
Nastaviteľná citlivosť spínania
Funkcia časovača
Nastavenie limitov alarmu
Aplikácia v slovenskom jazyku
Ovládanie viacerými používateľmi

 

Technické údaje
Rozsah merania teploty:-40 °C – +125 °C (krokovo po 0,1 °C)
Presnosť merania teploty:±0,5 °C (na 25 °C)
Nastaviteľný teplotný rozsah:-55 °C – +100 °C (krokovo po 0,1 °C)
Rozsah kalibrácie teploty:± 9,9 °C (krokovo po 0,1 °C)
Nastaviteľná citlivosť zapnutia:0 °C — ±74 °C (krokovo 0,1 °С)
Presnosť merania relatívnej vlhkosti:±2 % RH (na 25 °C, od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti)
Napájacie napätie termostatu:micro USB 5 V DC, 1 A
Napájacie napätie prijímača:100-240 V AC; 50/60 Hz
Spínané napätie:max. 30 V DC / 250 V AC
Spínateľný prúd:16 A (induktívne zaťaženie 4 A)
Prevádzková frekvencia:RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Dosah RF komunikácie:cca. 250 m vo voľnom priestore
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť Wi-Fi termostat COMPUTHERM B400RF?
Izbový Wi-Fi termostat COMPUTHERM B400RF je špeciálne navrhnutý na ovládanie vykurovacích a chladiacich systémov. Termostat prepojí váš smartfón, notebook alebo počítač so zariadením, ktoré chcete ovládať na diaľku. Pomocou B400RF môžete nastaviť teplotu vo svojej domácnosti hodinu po hodine a máte možnosť nastaviť a ovládať ju cez internet. Snímač teploty káblom prenáša nameranú teplotu do pripojeného zariadenia B400RF.
Zapínanie a vypínanie ovládaného zariadenia umožňuje zabezpečiť konštantnú, príjemnú teplotu a zároveň zabraňuje zbytočným stratám energie. Tento výrobok je ideálny obzvlášť v prípadoch, ak dom alebo byt nepoužívate podľa vopred stanoveného rozvrhu, ak počas vykurovacej sezóny odcestujete na neurčitú dobu, alebo ak chcete využívať chatu alebo chalupu aj počas vykurovacej sezóny. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
Ako B400RF znižuje celkovú sumu vášho účtu?
Model B400RF umožňuje nastaviť požadovanú teplotu počas všetkých hodín dňa a noci. To znamená, že vo svojom dome budete mať vždy takú teplotu, akú potrebujete. Poskytuje vám pohodlie bez plytvania energiou. Spotrebujete len toľko energie, koľko potrebujete, takže môžete ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie. Energiu môžete šetriť aj vďaka diaľkovému ovládaniu, ktoré umožňuje diaľkovo vypnúť a zapnúť spotrebič, ktorý chcete ovládať v prípade neprítomnosti/cestovania.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM B400RF?
COMPUTHERM B400RF Wi-Fi termostat je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Môže sa B400RF používať s klimatizáciou?
B400RF je ideálny na reguláciu vykurovania, ale možno ho použiť aj na reguláciu klimatizácie. V ponuke nastavenia termostatu môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami.
Môže sa B400RF používať len na reguláciu vykurovania?
Nie, možno ho použiť aj na ovládanie chladiacich a zavlažovacích systémov, garážových brán a v podstate všetkých spotrebičov, ktoré možno v praxi ovládať len pomocou funkcie zapnúť/vypnúť. Medzi rôznymi prevádzkovými režimami môžete prepínať v ponuke nastavenia termostatu.
Aký typ batérie/sieťového napájania je potrebný na prevádzku B400RF?
Na ovládanie centrálnej jednotky farebným dotykovým displejom je potrebné napätie 5 V DC, ktoré možno zabezpečiť pripojením sieťového adaptéra a micro-USB kábla dodaného v základnom balíku k sieťovému zdroju 230 V. Centrálna jednotka môže byť napájaná priamo zo siete 230 V. Na prevádzku zariadenia nie je potrebná batéria.
Kde si môžem stiahnuť mobilnú aplikáciu B400RF?
Ak používate systém Android, aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play. Ak používate iOS, aplikáciu si môžete stiahnuť z AppStore. Aplikácia sa nazýva COMPUTHERM B Series.
Koľko zariadení B400RF možno ovládať z jedného profilu?
Ľubovoľný počet zariadení. Každý nainštalovaný spotrebič B400RF môžete pridať do svojho profilu a ovládať ho z neho.
Nerušia sa navzájom viaceré termostaty B400RF používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Naozaj potrebuje zariadenia B400RF na používanie pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet?
Na nastavenie a konfiguráciu zariadenia budete potrebovať pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet, ale potom bude zariadenie fungovať aj bez internetu a pripojenia Wi-Fi podľa vykonaných nastavení. Výrobok môžete ovládať aj manuálne pomocou farebného dotykového displeja. Na pohodlné používanie zariadenia sa však odporúča pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet.
Ako možno zariadenie pripojiť?
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
Kam treba umiestniť snímač teploty a centrálna jednotka termostatu?
Centrálna jednotka, ktorej súčasťou je snímač teploty termostatu, by mala byť nainštalovaná v miestnosti, ktorá sa používa pravidelne alebo dlhodobo, v smere prirodzeného pohybu vzduchu v miestnosti, ale nesmie byť vystavená prievanu alebo extrémnemu teplu (napr. slnko, chladnička, komín atď.). Jeho optimálne umiestnenie je 0,75 -1,5 m nad úrovňou podlahy. Centrálnu jednotku termostatu COMPUTHERM B400RF namontujte v blízkosti kotla tak, aby nebol vystavený nadmerným vplyvom teploty a vlhkosti. Pri výbere miesta pre centrálnu jednotku berte na vedomie aj to, že šírenie rádiových vĺn môže byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkými kovovými predmetmi (napr. kotol, ochranná nádrž, atď.) a kovovými stavebnými konštrukciami. Ak je to možné, odporúča sa používať ju vo vzdialenosti najmenej 1-2 m od kotla a iných veľkých kovových konštrukcií, najlepšie vo výške 1,5 až 2 m, aby sa zabezpečilo bezproblémové Wi-Fi pripojenie. Pred uvedením do prevádzky odporúčame skontrolovať bezpečnosť Wi-Fi siete na vybranom mieste. Centrálnú jednotku termostatu neumiestnite pod kryt kotla, alebo blízko k teplým rúram, pretože to môže poškodiť súčiastky zariadenia, resp. môže ohrozovať stabilné wifi pripojenie. Okrem toho sa odporúča, aby bola centrálna jednotka prednostne napájaný z inej sieťovej zásuvky ako kotol (ak je to možné, z inej fázy) a aby sa sieťové napájanie v žiadnom prípade neprivádzalo do centrálnej jednotky z kotla. Pripojenie centrálnej jednotky ku kotlu zverte z bezpečnostných dôvodov odborníkovi.
Je možné k zariadeniu B400RF pripojiť ďalší snímač teploty?
Áno, k zariadeniu COMPUTHERM B400RF môžete pripojiť ďalší káblový alebo ďalší bezdrôtový snímač teploty. Tieto dodatočné tepelné senzory nie sú súčasťou základného balíka.
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Teplotu meranú prístrojom možno kalibrovať, takže na ovládacom paneli sa budú zobrazovať už upravené hodnoty teploty. Kalibráciu meranej teploty možno vykonať podľa kapitoly 8.c návodu na použitie.
Čo mám robiť, ak je signál z môjho Wi-Fi routeru slabý a zariadenie B400RF je mimo dosahu routera?
Ak môžete, presuňte router bližšie k zariadeniu B400RF. Ďalšou možnosťou je umiestniť medzi router a zariadenie B400RF zosilňovač signálu Wi-Fi, ktorý zvýši dosah routera.
Čo robiť, ak sa nepodarí pripojiť termostatu k sieti Wi-Fi?
Stiahnite si a prečítajte si náš dokument s návrhmi na pripojenie k sieti Wi-Fi.
Čo robiť, ak máte problémy s pripojením Wi-Fi?
V prípade, že výrobok nie je možné ovládať cez internet, pretože sa na ovládacom paneli zobrazí správa „Pripájam” a zariadenie nereaguje na zmeny, došlo k strate spojenia medzi výrobkom a internetovým ovládacím panelom. Existuje niekoľko možných dôvodov. Najpravdepodobnejší problém je spôsobený používaným Wi-Fi routerom. Z času na čas je dobré reštartovať routery vypnutím a následným zapnutím. Vo väčšine prípadov sa tým tento typ problému odstráni. Ak je výrobok po niekoľkých minútach na ovládacom paneli stále nedostupný, odporúča sa opätovne pripojiť výrobok k sieti Wi-Fi, ako je opísané v kapitole 6.2 používateľskej príručky. Ak je pripojenie úspešné, ale produkt stále nie je dostupný, odporúčame obnoviť výrobné nastavenia routera, pretože nastavenia môžu brániť pripojeniu zariadenia k internetu. Pokiaľ termostat nie je prístupný cez internet, možno ho ovládať manuálne pomocou farebného dotykového displeja.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Po výpadku prúdu bude spotrebič pokračovať v prevádzke podľa nastavení vykonaných pred výpadkom prúdu (v naprogramovanom režime, podľa nastaveného programu).
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Jednotku možno obnoviť na predvolené výrobné nastavenia v ponuke dotykového ovládacieho panela centrálnej jednotky.