Rúrový Termostat s kapilarou a s jimkou
WPR-90 GC
WPR-90 GC
Popis

Snímač umiestnený na konci kapilárnej rúrky termostatu pomocou ponorného puzdra priamo sníma teplotu média v potrubí (v bojleri) a vplyvom zmeny teploty pri nastavenej teplote zapína/vypína bezpotenciálový spínací kontakt. Odporúčame predovšetkým na reguláciu podlahového kúrenia, resp. pre cirkulačné čerpadlá pre teplú úžitkovú vodu.

Technické údaje
Nastaviteľný merací rozsah teploty:0 – 90°C
Citlivosť zapínania:±2,5°C
Zapnuteľné elektrické napätie:250V~ 50Hz;  16 (4) A
Rozmer rúrovej prípojky na prechodku:G=1/2";  Ø8x100 mm;
Dľžka kapilárnej rúrky:1m
Elektrická ochrana:IP40
Rozsah okolitej teploty:max. 80°C (sonda 110°C)
Skladovacia teplota:-20°C…….+60°C
Očakávaná doba použiteľnosti:min. 8 rokov