Programovateľný izbový termostat

Na sklade
Programovateľný izbový termostat
COMPUTHERM Q7 BIELA
Popis

Rôzne teplotné programy sa dajú vytvoriť na každý deň v týždni. Možnosť nastaviť 6 rôzdielnych teplotných programov na deň – ale aj s rôznymi teplotami (s odstupňovaním po 0,5°C)  pre každý program. Dobre vyditeľné, veľké písmená na displeji a tlačítka. Jednoduchá programovateľnosť, pre nastavenie opakujúcich sa programov slúži funkcia COPY.

4 rôzne možnosti na dočasnú modifikáciu teploty podľa programu:

- modifikácia teploty do začatia nasledujúceho programu
- modifikácia teploty pre 1. až 9. hodinový úsek (partyprogram)
- modifikácia teploty pre 1. až 99. dňový úsek (prázdninový program)
- modifikácia teploty do nasledujúceho manuálneho nastavenia (preprogramovania)

• Zapnuteľné elektrické napätie: 24V AC/DC - 230V AC; 50Hz
• Zaťažiteľnosť výstupu: 5A (induktívna záťaž 2A)
• Merací rozsah teploty: 5-40°C (s odstupňovaním 0,5 °C)
• Nastaviteľný merací rozsah teploty: 3-45°C (s dstupňovaním 0,1 °C)
• Voliteľná spojovacia citlivosť : ±0,1°C, ±0,2°C, ±0,3°C
• Batériové napätie : 2 x 1,5V AA typu: alkalické ceruzkové batérie (LR6)

Rozsah: 130x80x29mm

Displej má modré podsvietenie.

Batérie nie sú vo výbave!!!

Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM Q7?
Izbový termostat COMPUTHERM Q7 je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania. .
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM Q7?
COMPUTHERM Q7 izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Nie. Na prevádzku termostatu sú potrebné 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA).
Kam treba umiestniť termostat?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom 1 - 2 na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Dá sa Q7 použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako môžem prepnúť termostat do režimu chladenia?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom znova stlačte tlačidlo SET a podržte ho stlačené, pričom krátko stlačte tlačidlo COPY. Na displeji sa potom zobrazí HEAT alebo COOL, nápis označujúci zvolený režim. Potom môžete pomocou tlačidiel +/- prepínať medzi režimami.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú: použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria), nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu 1 alebo 2 prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom krátko stlačte tlačidlo DAY a hneď potom stlačte tlačidlo HOLD. Na displeji sa potom zobrazí nápis CAL a pomocou tlačidla +/- môžete zmeniť zobrazenú teplotu vzhľadom na nameranú hodnotu.
Čo znamená LO alebo HI namiesto nameranej teploty na displeji?
Znamená to, že teplota nameraná zariadením je mimo meracieho rozsahu teplotného snímača: LO znamená príliš nízku a HI znamená príliš vysokú. Môže k tomu dôjsť, ak je jednotka v extrémne chladnom alebo horúcom prostredí, ak je tepelný senzor fyzicky poškodený (napr. je naň vyvíjaný tlak, ktorý spôsobí, že sa obe nožičky tepelného snímača spoja, alebo sa tepelný snímač odlomí) alebo keď tepelný snímač zlyhá z iných dôvodov.