Programovateľný, digitálny izbový termostat
COMPUTHERM T70
COMPUTHERM B300
Popis

Izbový termostat COMPUTHERM T70 je spínacie zariadenie, ktorý je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov a klimatizácii predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím. Zariadenie je možné individuálne naprogramovať tak, aby vykurovací/ chladiaci systém vykuroval (chladil) váš byt alebo kanceláriu na požadovanú teplotu v požadovanom čase, a zároveň prispel k zníženiu nákladov na energiu a zaisteniu pohodlia. Pre každý deň v týždni je možné vytvoriť samostatný nezávislý denný teplotný program. Pre každú hodinu v rámci dňa môžete individuálne nastaviť, či chcete pre dané obdobie komfortnú alebo úspornú teplotu.

Technické údaje
Rozsah meranej teploty:-9,9 °C – +50 °C (krokovo po 0,1 °C)
Nastaviteľný teplotný rozsah:+5°C – +30°C (krokovo po 0,5 °C)
Presnosť meranej teploty:±0,5 °C
Rozsah kalibrácie teploty:±8.0 °C (krokovo po 0,5 °C)
Tolerancia zapínania:±0,2 °C
Skladovacia teplota:-20 °C … +60 °C
Napájacie napätie:2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR03; rozmer AAA)
Spínacie napätie:max. 30 V DC / 250 V AC
Max. zaťaženie (spínací prúd):(spínací prúd): 8 A (2 A induktívne zaťaženie)
Životnosť batérie:cca. 1 rok
Ochrana pred vonkajšími vplyvmi:IP20
Rozmery:136 x 88 x 25 mm (bez držiaka)
Hmotnosť:182 g
Typ snímača teploty:NTC 3950 K 10 kΩ ±1% na 25 °C
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM T70?
Izbový termostat COMPUTHERM T70 je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR03; veľkosť AAA), (príslušenstvo z výroby). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM T70?
COMPUTHERM T70 izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Nie. Na prevádzku termostatu sú potrebné 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR03; veľkosť AAA).
Kam treba umiestniť termostat?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 0,75 - 1,5 m nad úrovňou podlahy.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom NO - COM na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Dá sa T70 použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako môžem prepnúť termostat do režimu chladenia?
Ak chcete vstúpiť do ponuky zmeny režimu, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 2 sekundy Tlačidlo na zapnutie. Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal ” a nastavená kalibračná teplota. Potom jedenkrát stlačte Tlačidlo na zapnutie. Termostat potom vstúpi do menu pre prepínanie medzi režimami kúrenia a chladenia a na displeji sa zobrazí nápis „Fun” a
„Hea” (predvolené nastavenie z výroby). Medzi režimami kúrenia (Hea) a chladenia (Coo) môžete prepínať tlačidlami ˄ (hore) a ˅ (dole). Potom počkajte 10 sekúnd alebo dvakrát stlačte Tlačidlo na zapnutie , aby sa nastavenie uložilo a ukončilo. Termostat sa potom vypne a nastavenie sa aktivuje opätovným zapnutím. Zopnutý stav pripojovacích svoriek NO a COM výstupného relé je označený ikonou „plameň” na displeji zariadenia v režime vykurovania aj chladenia.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú:
- použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria)
- nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Teplomer prístroja je možné kalibrovať (korekcia nameranej izbovej teploty). Ak chcete vstúpiť do ponuky kalibrácie, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 3 sekundy Tlačidlo na zapnutie . Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal” a nastavená kalibračná teplota, kde je predvolené nastavenie 0.0 °C. Potom môžete nastaviť požadovanú kalibračnú hodnotu pomocou tlačidiel ˄ (hore) a ˅ (dole) v rozsahu -8 °C až +8 °C v krokoch po 0,5 °C. Potom počkajte 10 sekúnd alebo trikrát stlačte Tlačidlo na zapnutie, aby sa nastavenie uložilo a ukončilo. Termostat sa potom vypne a nastavenie sa aktivuje opätovným zapnutím.
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Ak chcete termostat resetovať na hodnoty predvolené z výroby, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 2 sekundy Tlačidlo na zapnutie. Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal” a nastavená kalibračná teplota, kde je predvolené nastavenie 0.0 °C. Potom stlačte Tlačidlo na zapnutie dvakrát. Termostat vtedy vstúpi do továrenského nastavenia a na displeji sa zobrazí nápis „Rst”. Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo ˅ (dole) na 3 sekundy. Termostat sa potom vypne a jeho nastavenia sa obnovia na hodnoty predvolené z výroby.