OBMEDZOVAČ TEPLOTY KAPILÁRNEJ TERMOSTATICKEJ HLAVICE
COMPUTHERM TF-13
COMPUTHERM TF-13
Popis

Na regulačný ventil namontovaná sonda kapilárnej termostatickej hlavice pomocou ponornej prechodky sníma teplotu tak stojatej ako i prúdiacej kvapaliny v potrubí. V prípade teploty prostredia nižšej ako je nastavená na teplotnej stupnici ventil otvára, a v prípade teploty prostredia vyššej ako je nastavená na teplotnej stupnici ventil zatvára. Odporúča sa predovšetkým na nastavenie a obmedzenie teploty podlahového vykurovania.

Technické údaje
Nastaviteľný merací rozsah teploty:20 - 60°C
Rozmer holandera:M30 x 1,5mm
Rozmer ponornej prechodky:G=1/ 2”; L=140mm
Dĺžka kapilárnej rúrky:2 m