Bezdrôtový, programovateľný, digitálny izbový termostat
COMPUTHERM Q20RF
COMPUTHERM Q20RF
Popis

Pre každý deň v týždni je možné pripraviť samostatný teplotný program. Je možné nastaviť 1 pevný a 10 voľne voliteľných časov spínania za deň, pričom pre každý z nich je možné zvoliť ľubovoľnú teplotu. Okrem manuálneho režimu sú k dispozícii 3 rôzne možnosti dočasnej zmeny naprogramovanej teploty: do ďalšieho prepnutia programu, na dobu 1-99 hodín alebo 1-99 dní. Okrem toho termostat poskytuje možnosť výberu citlivosti spínania, kalibrácie snímačov teploty a vlhkosti, aktivácie funkcie ochrany čerpadla, jednoduchého prepínania medzi režimami chladenia, vykurovania, nastavenia vlhkosti a uzamknutia ovládacích tlačidiel. Vďaka snímaču vlhkosti možno nastaviť maximálnu hranicu vlhkosti, pri prekročení ktorej sa v režime chladenia vypne výstup, aby sa systém povrchového chladenia chránil pred kondenzáciou. Veľký displej a dotykové tlačidlá termostatu sú vybavené aktivovateľným podsvietením s nastaviteľným jasom. Potvrdenie dotyku dotykových tlačidiel je zabezpečené aktivovateľným zvukovým signálom spätnej väzby.

Termostat je v rámci dosahu signálu voľne prenosný a spojenie s kotlom zabezpečuje bezdrôtové (rádiofrekvenčné) spojenie. Vlastný bezpečnostný kód zaručuje prevádzku bez rušenia.

Odporúča sa tam, kde je dôležité presné meranie a nastavenie teploty a vlhkosti, prenosnosť, presnosť spínania, vysoká funkčnosť a programovateľné riadenie teploty a vlhkosti. V prípade potreby možno jednotku rozšíriť o zástrčky COMPUTHERM Q1RX, ktoré možno ovládať bezdrôtovým termostatom.

Technické údaje
Nastaviteľný teplotný rozsah:5 – 45 °C (krokovo po 0,5 °C)
Nastaviteľný rozsah vlhkosti:0-99% RH (krokovo po 1%)
Rozsah meranej teploty:3 – 45 °C (krokovo po 0,1 °C)
Rozsah merania vlhkosti:0-99% RH (krokovo po 1%)
Presnosť merania:±0,5°C / ± 3% RH
Rozsah kalibrácie teploty:± 3 °C (krokovo po 0,1 °C)
Nastaviteľná tolerancia zapínania:±0,1 °C - ± 1 °C / ± 1% - ± 5% RH
COMPUTHERM Q20RF