1"-vý zberač so zabudovaným ventilom

1"-vý zberač so zabudovaným ventilom

Varianty

1"-vý zberač so zabudovaným ventilom ( 3 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 03c
1"-vý zberač so zabudovaným ventilom (4 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 04c
1"-vý zberač so zabudovaným ventilom (5 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 05c
1"-vý zberač so zabudovaným ventilom ( 6 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 06c
1"-vý zberač so zabudovaným ventilom (8 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 08c