1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom

1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom

Varianty

1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (3 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 03c
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (4 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 04c
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (5 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 05c
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (6 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 06c
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (8 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 08c