1"-vý rozdeľovač s prietokomerom

1"-vý rozdeľovač s prietokomerom

Varianty

1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (3 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 03c
1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (4 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 04c
1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (5 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 05c
1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (6 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 06c
1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (8 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 08c